BedrijfsMaatschappelijk Werk (BMW)

Wanneer/voor wie
Ervaart u in uw werk problemen? Of ondervindt u in uw privé leven moeilijkheden die uw werk beïnvloeden? In overleg met de opdrachtgever kunt u mij inzetten bij problematiek tussen management en medewerker. Werkproblemen zoals:

• Discussies over werkdruk,
• Ziekteverzuim. Langdurig of frequent kort,
• Onenigheid over werkinhoud,
• Conflicten over werkhouding,
• Reorganisatie problematiek,
• Pesterijen of onterecht beschuldigingen.

Privé-problemen:

• Echtscheiding,
• Ziekte,
• Verslavingsproblematiek.

Werkwijze en resultaat
Uitgangspunt in mijn werkwijze is een evenwichtige balans tussen de belangen van de organisatie en het belang van de medewerker. In mijn begeleiding onderzoek ik samen met de medewerker de knelpunten.

Ik stuur op verbeterpunten en houd mensen een spiegel voor. En ik geef opdrachten mee die direct in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.

Met het management, de leidinggevende, HRM of de bedrijfsarts stem ik mijn adviezen af. Altijd na overleg met de medewerker. Ik neem bijvoorbeeld deel aan het Sociaal Medisch Team (SMT). Ik signaleer slechte arbeidsomstandigheden en adviseer het management waar wenselijk is. Bijvoorbeeld over ontwikkelingsvraagstukken en de dynamiek tussen medewerkers en hun werkomgeving.

In opdracht van het management of leidinggevende kan ik voorlichting, workshops of trainingen geven over onderwerpen als:

• omgaan met stress,
• communicatievaardigheden,
• conflicthantering,
• ziekteverzuim.

Doelgroep
Lager, midden en hoger kader.

Duur van het traject:
Gemiddeld duurt een individueel traject 1 tot 5 gesprekken, verspreid over 1 week tot 3 maanden.