Outplacement

Wanneer/voor wie
Er zijn uiteenlopende oorzaken op grond waarvan u voor een outplacement traject in aanmerking kunt komen. Door reorganisaties past uw functie niet meer in de nieuwe structuur van een organisatie. Of u wordt boventallig verklaard. Of u dient de organisatie te verlaten.

Wanneer u onvrijwillig uw werk verliest. Of u onvoldoende functioneert en daarom de organisatie moet verlaten, valt afscheid nemen vaak zwaar. U hebt tijd nodig om te leren accepteren dat uw situatie is zoals hij is. De ene persoon heeft weinig tijd nodig om te herstellen, de andere is er langer mee bezig. Toch begint u na een poos aan een “nieuw leven”.

Werkwijze en resultaat
In een outplacement traject laat ik u onder ogen zien wat uw situatie is. Ik stimuleer u uit uw boosheid te komen en een andere weg in te slaan. Ik neem ruim de tijd om u te laten zijn wie u bent. En u te laten worden wie u (weer) wilt worden. Het resultaat is dat u op deze manier in uw eigen ritme naar ander werk toewerkt.

Ik geef trainingen en workshops als er behoefte is aan kennis en het opdoen van ervaring in bijvoorbeeld:

• Sollicitatievaardigheden
• Netwerken
• Arbeidsmarktverkenning

Doelgroep
Midden en hoger kader

Duur van het traject
De doorlooptijd van een outplacement traject varieert van 6 maanden tot maximaal 1 jaar.